{"result":[{"event_id":"23","location_id":"56","event_name":"22. Filmska revija mlade\u017ei & 10. Four River Film Festival","event_description":"

U JEDNOJ RE\u010cENICI...<\/b>
\r\n Filmska revija mlade\u017ei festival je filmova koji su napravili srednjo\u0161kolci<\/b>, odnosno mladi u dobi od 14 do 20 godina.<\/b><\/p>\r\n

GDJE?<\/b>
\r\n Revija se (zajedno s me\u0111unarodnom ina\u010dicom \u2013 Four River Film Festivalom) odr\u017eava u gradu na \u010detiri rijeke  - Karlovcu<\/b>.<\/p>\r\n

KADA?<\/b>
\r\n 22. Filmska revija mlade\u017ei i 10. Four River Film festival odr\u017eat \u0107e se od 12. do 16. rujna 2017<\/b>., a rok za prijavu filmova je 1. lipnja 2017.!<\/b><\/p>\r\n

TKO?<\/b>
\r\n Sa skoro 600 prijava iz cijelog svijeta (lanjski rekord), 4000 gledatelja i 200 me\u0111unarodnih gostiju Revija i Festival su uistinu hit destinacija za srednjo\u0161kolski film.<\/p>\r\n

ŠTO?<\/b>
\r\n Osim srednjo\u0161kolskih filmova u natjecateljskom programu, Revija je poznata i po svojim popratnim sadr\u017eajima kojima poku\u0161ava pratiti rad srednjo\u0161kolaca iz godine u godinu: radionicama, okruglim stolovima i razvojnim platformama za srednjo\u0161kolski film<\/b>. Tako\u0111er, Revija i Festival zasigurno imaju i najljep\u0161u kino dvoranu u cijelom svijetu \u2013 obale \u010detiri karlova\u010dke rijeke. \u010cetiri su naime festivalske ve\u010deri i \u010detiri rijeke \u2013 svaka ve\u010der se odr\u017eava na drugoj rijeci<\/b>.<\/p>","event_start":"2017-09-12 20:00:00","event_end":"2017-09-17 00:00:00","event_price":null,"event_telephone":"+385 98 927 7483","event_mail":"fourriverfilmfestival@gmail.com","event_web":"http:\/\/www.hfs.hr","location_name":"Grad Karlovac","location_latitude":"45.4921233","location_longitude":"15.4194921","location_address":"Karlovac","city_zipcode":"47000","city_name":"Karlovac","event_pictures":[{"picture_url":"http:\/\/www.medijskapismenost.hr\/wp-content\/uploads\/2017\/03\/medijska-pismenost-frm-frff-960x640.jpg"}]},{"event_id":"49","location_id":"56","event_name":"Otvaranje Filmske revije mlade\u017ei i Four River Film Festivala","event_description":"

Nekad davno, bija\u0161e samo - jaje. A u jajetu, \u017eutanjak i bjelanjak. I pone\u0161to filmske trake. Kozmi\u010dkim praskom, energija sakupljena u jajetu eksplodirala je tisu\u0107ama bljeskova i raspr\u0161ila ih u nebrojene filmske radove diljem kugle zemaljske. I ove godine, najbolji od njih, brzinom od 24 sli\u010dice u sekundi pristi\u017eu u Karlovac kao vrhunski filmski catering.

Objektiv na oko, filmsku kajganu, omlet s dramom i akcijom i ostale filmske delicije za velike i male potra\u017eite na 22. Filmskoj reviji mlade\u017ei i 10. Four River Film Festivalu u Karlovcu, od 12. do 16. rujna.

Prvi obrokbit \u0107e serviran 12. rujna, u 20 sati na rijeci Korani na pja\u0161\u010danoj pla\u017ei "kod labudova" - za sve\u010dano otvaranje za vas smo pripremili samo vrhunske delicije, izme\u0111u ostalog i laureat Pulskog filmskog festivala, "Kratki izlet" Igora Bezinovi\u0107a. Za desert o\u010dekuje vas nastup grupe 4head u Caffe baru Ziggy.

Dobar vam filmski tek!

U slu\u010daju ki\u0161e, potra\u017eite nas u GK Zorin Dom!<\/span><\/div>","event_start":"2017-09-12 20:00:00","event_end":"2017-09-12 22:00:00","event_price":null,"event_telephone":"+385 98 927 7483","event_mail":"fourriverfilmfestival@gmail.com","event_web":"http:\/\/www.hfs.hr","location_name":"Grad Karlovac","location_latitude":"45.4921233","location_longitude":"15.4194921","location_address":"Karlovac","city_zipcode":"47000","city_name":"Karlovac","event_pictures":[{"picture_url":"https:\/\/scontent.fzag2-1.fna.fbcdn.net\/v\/t1.0-9\/21430230_760034087514539_7057470083290998002_n.jpg?oh=a3b5ba637c28a33975e80ac960a2cf1f&oe=5A59C8AB"}]},{"event_id":"50","location_id":"56","event_name":"Projekt interaktivne slike: \"60\"","event_description":"
Zavr\u0161na faza u \u017eivotnom ciklusu radova koji su realizirani action painting pristupom u sklopu KA-Matrixove 3.uli\u010dne galerije odvijat \u0107e se kroz sprovo\u0111enje aktivnosti nezavisne platforme F12, odnosno besplatnih uli\u010dnih izlo\u017ebenih postava.

Kontekst predimenzioniranih apstraktnih radova ra\u0161\u010dlanjuje se na slo\u017eenu seriju rezanjem radova na zadani format (60x40), ovom akcijom realizirao se postav od 60 apstraktnih radova koji skupa \u010dine 2 zasebna koncepta autora Jasmine Jakopanec i Nikole Grabovca.

Svih 60 radova biti \u0107e postavljeni na ulicu i dostupni za interakciju (pisanje, trganje, interveniranje) i udomljavanje.

Udomljavanjem radova publika sudjeluje u stvaranju ideje o interaktivnoj slici i socijalnom eksperimentu o me\u0111uprostoru izme\u0111u umjetnosti i \u201ekorisnika\u201c.<\/span><\/div><\/div>","event_start":"2017-09-13 12:00:00","event_end":"2017-09-14 12:00:00","event_price":null,"event_telephone":null,"event_mail":"platformaf12@gmail.com","event_web":null,"location_name":"Grad Karlovac","location_latitude":"45.4921233","location_longitude":"15.4194921","location_address":"Karlovac","city_zipcode":"47000","city_name":"Karlovac","event_pictures":[{"picture_url":"https:\/\/scontent.fzag2-1.fna.fbcdn.net\/v\/t1.0-9\/21462312_332008447260363_5392350313100576231_n.jpg?oh=b5d95bb8fcf7f841a6c38d369a93bb1d&oe=5A4B2439"}]},{"event_id":"51","location_id":"67","event_name":"Otvorenje izlo\u017ebe i predavanje \"Kreativna makrofotografija\"","event_description":"
Predavanje "Kreativna makrofotografija" u 18:00 h
Otvorenje izlo\u017ebe u 19:00 h

Od 15. rujna posjetitelji karlova\u010dke Aquatike mo\u0107i \u0107e pogledati jedinstvenu izlo\u017ebu fotografija \u010dudesnog svijeta prirode vi\u0111enu kroz objektiv umjetnika Petra Sabola, fotografa kojeg odlikuje preko 500 razli\u010ditih nagrada osvojenih diljem svijeta. Fotografije \u0107e biti izlo\u017eene u Aquatici od 15. rujna 2017. do 15. lipnja 2018. godine, a u tom razdoblju posjetitelji mogu u\u017eivati u nesvakida\u0161njim prizorima bogatstva \u017eivota koji nas okru\u017euje iz nevjerojatne blizine. Urednik izlo\u017ebe je Davor \u017derjav, a pokrovitelji ovog jedinstvenog putovanja kroz, u trenutku zamrznut svijet prirodnih ljepota su Aquatika \u2013 slatkovodni akvarij Karlovac, Foto...<\/span>klub \u010cakovec, Grad Karlovac i Fotofan.
Fotografije \u0107e biti izlo\u017eene kroz \u010detiri serije. Prva je bajkovita, snimljena starim Trioplan 100mm objektivom koji se proizvodio sredinom 20. stolje\u0107a. Njegova opti\u010dka nesavr\u0161enost i meko crtanje osiguravaju upravo taj bajkoviti dojam. U drugoj seriji koristi svu rasko\u0161 i ljepotu raspr\u0161ene svjetlosti u kapima jutarnje rose. Tre\u0107a serija obiluje ekstremnim makrosnimcima kojima autor pokazuje svoje umije\u0107e i tehni\u010dku preciznost. \u010cetvrta serija predstavlja fascinantan svijet kukaca koji preklapanjem nesimetri\u010dnih kadrova stvaraju dojam humornog.
Petar Sabol Sharpeye ro\u0111en je 1981. u \u010cakovcu, a fotografijom se po\u010deo baviti 2007. Iste se godine priklju\u010duje Fotoklubu \u010cakovec i postaje njegov aktivni \u010dlan. Od samoga po\u010detka svojega fotografskog rada o\u010daran je prirodom i njezinim svijetom, pogotovo podru\u010djem makrofotgrafije. Njegove fotografije prikazuju i do\u010daravaju trenutke iz \u017eivota prirode koje je ve\u0107ini ljudi te\u0161ko ili gotovo nemogu\u0107e vidjeti u stvarnosti zbog sve ve\u0107eg otu\u0111enja od prirode. Zahvaljuju\u0107i vrlo predanome i sistemati\u010dnome radu, bilje\u017ei nevjerojatne kadrove u kojima je glavni kompozicijski sastojak najljep\u0161e prirodno svjetlo. Tim idealiziranjem ljepote prirode zauzima svoj \u010dvrst i pozitivan stav prema ljepoti i \u010dudesnosti prirode. Sabol je najnagra\u0111ivaniji hrvatski fotograf, odlikovan je s preko 500 nagrada osvojenih diljem svijeta za svoje fotografije, koje su objavljivane u najrenomiranijim svjetskim \u010dasopisima (Mirror, Telegraph, The Sun, The Daily Mail, Meridijani) te je redoviti \u010dlan \u017eirija na me\u0111unarodnim izlo\u017ebama i fotografskim natjecanjima.<\/span>","event_start":"2017-09-15 18:00:00","event_end":"2017-09-15 20:00:00","event_price":null,"event_telephone":null,"event_mail":null,"event_web":null,"location_name":"Aquatika - Slatkovodni akvarij Karlovac","location_latitude":"45.485197","location_longitude":"15.5618567","location_address":"Ulica Branka \u010cavlovi\u0107a \u010cavleka 1a","city_zipcode":"47000","city_name":"Karlovac","event_pictures":[{"picture_url":"https:\/\/scontent.fzag2-1.fna.fbcdn.net\/v\/t1.0-9\/21462606_1945400372452035_835843411748244492_n.jpg?oh=9ecaadfa4abe326f12e7473895f40477&oe=5A536937"}]},{"event_id":"48","location_id":"1","event_name":"Nipplesi live at Papas bar + gost: Bruno \u0160lat","event_description":"

U petak otvaramo jesensku sezonu svirki na domacem terenu. No va\u017ena obavijest glasi - prije nas \u0107e nastupiti mladi karlova\u010dki kantautor Bruno \u0160lat, momak kojeg se svakako isplati vidjeti i poslu\u0161ati. Pa budite tamo na vrijeme. Bit \u0107e svi, do\u0111i i ti :)<\/p>","event_start":"2017-09-15 22:30:00","event_end":"2017-09-16 02:45:00","event_price":null,"event_telephone":null,"event_mail":null,"event_web":null,"location_name":"Papas Bar","location_latitude":"45.4938121","location_longitude":"15.5522445","location_address":"\u0160etali\u0161te dr. Franje Tu\u0111mana 1","city_zipcode":"47000","city_name":"Karlovac","event_pictures":[{"picture_url":"https:\/\/scontent.fzag2-1.fna.fbcdn.net\/v\/t1.0-0\/s552x414\/21432929_1736481876364652_1970148677575817332_n.jpg?oh=2d0d91eea6cafc2e439a5f432096939e&oe=5A157723"}]},{"event_id":"52","location_id":"1","event_name":"KOZa: Kviz op\u0107eg znanja Karlovac edition vol. 3","event_description":"

Omiljeni kviz op\u0107eg znanja KOZa ponovno gostuje u Karlovcu!

Ljubiteljice i ljubitelje kvizova o\u010dekuje odli\u010dan provod u Karlovcu u nedjelju, 17. rujna u 20h!

KOZa, najpopularniji kviz op\u0107eg znanja u Hrvatskoj, u Karlovcu gostuje ve\u0107 tre\u0107i put, u prostorijama Papa's Bara.

Natjecatelje o\u010dekuje zabavan i \u017eestok kviza\u0161ki dvoboj kroz ve\u0107 dobro poznate kategorije: Op\u0107i kaos, zatim kategorije koje bira par nasumi\u010dno odabranih natjecatelja u Sofijinom izboru, uzavreli mozgovi tijekom poku\u0161aja koncentracije i prepoznavanja audio\/video\/tekstualnih zapisa Multimedijalne kalju\u017ee, a za kraj u kategoriji \u010cija mama crne brege dere na temelju asocijacija (koje su ujedno i odgovori na pitanja) poga\u0111ate dvije stvarne osobe. Ko...<\/span>na\u010dni dvoboj pod nazivom To\u010dno u podne o\u010dekuje dvije najbolje plasirane ekipe, a pobje\u0111uje ona ekipa koja ponudi vi\u0161e to\u010dnih odgovora u 90 sekundi, te osvaja bogate nagrade, vje\u010dnu slavu u KOZa kronikama, te horde obo\u017eavatelja i obo\u017eavateljica mo\u017edane sive tvari njenih \u010dlanova.

Ekipa se mo\u017ee sastojati od minimalno 2 i maksimalno 4 \u010dlana, a ticket za sudjelovanje iznosi 20kn po natjecatelju\/ici.
Prijavite se mo\u017eete putem obrasca (http:\/\/koza.fak.hr\/<\/span><\/span>prijava-na-kozu\/<\/a>), ili na KOZin fejs ili slanjem poruke na 099\/422-9090 s imenom ekipe i brojem \u010dlanova.<\/span>","event_start":"2017-09-17 20:00:00","event_end":"2017-09-17 23:00:00","event_price":null,"event_telephone":null,"event_mail":null,"event_web":null,"location_name":"Papas Bar","location_latitude":"45.4938121","location_longitude":"15.5522445","location_address":"\u0160etali\u0161te dr. Franje Tu\u0111mana 1","city_zipcode":"47000","city_name":"Karlovac","event_pictures":[{"picture_url":"https:\/\/scontent.fzag2-1.fna.fbcdn.net\/v\/t1.0-9\/21430621_848264798667867_2756195143184022314_n.jpg?oh=453b65a6e478030549d74cb8dea78a4a&oe=5A60C388"}]},{"event_id":"21","location_id":"56","event_name":"Speleo Film Festival","event_description":"

Organizacijski odbor festivala poziva sve speleologe, planinare, biologe, geologe, ekologe te sve ostale zaljubljenike u tajnoviti svijet podzemlja i planinske prirode koji barataju filmskom kamerom, bilo profesionalno bilo amaterski, da svoje radove po\u0161alju na 6. po redu S<\/strong>peleo F<\/strong>ilm F<\/strong>estival koji \u0107e se odr\u017eati u Karlovcu, Hrvatska 23.09.2017.g.<\/strong><\/p>\r\n

\r\n

The festival organization committee is pleased to invite speleologists, mountaineers, biologists, geologists, ecologists and everyone who shares our enthusiasm with the secret world of the underground, to send their professional or amateur recorded films to the sixth annual Speleo Film Festival which is going to be held in Karlovac, Croatia on September 23th, 2017.<\/span><\/p>\r\n<\/blockquote>\r\n

Festival je svojom kvalitetom i dosljedno\u0161\u0107u poprimio zapa\u017een nacionalni i me\u0111unarodni karakter, kao jedan od rijetkih Festivala s tom tematikom u svijetu. Organizaciju ove manifestacije do sada su podr\u017eavali Grad Karlovac, Hrvatski planinarski savez \u2013 komisija za speleologiju, Hrvatski speleolo\u0161ki savez, Zagreba\u010dki speleolo\u0161ki savez, Hrvatski filmski savez te Kino klub Karlovac, a prikazivani su filmovi autora iz Argentine, <\/strong>Austrije, <\/strong>Bosne i Hercegovine, <\/strong>Brazila, <\/strong>Crne Gore, <\/strong>Hrvatske, Francuske, <\/strong>Irana, <\/strong>Italije, <\/strong>Kanade, <\/strong>Kolumbije, <\/strong>Ma\u0111arske, <\/strong>Malezije, <\/strong>Moldavije, Novog Zelanda, <\/strong>Njema\u010dke, <\/strong>Pakistana, <\/strong>Poljske, Rusije, Slova\u010dke, <\/strong>Slovenije, <\/strong>\u0160panjolske, <\/strong>Turske i Velike Britanije.<\/p>\r\n

\r\n

By being one of a very few festivals covering speleology topics in the world, the festival has already been given national and international recognition for its quality and consistency. Throughout the years the festival has been supported by the city of Karlovac, the Speleological Commission of the Croatian Mountaineering Association, Croatian Speleological Federation, Zagreb speleological union and Cinema club Karlovac. It introduced authors and films from Argentina, Austria, Bosnia and Herzegovina, Brazil, Montenegro, France, Croatia, Iran, Italy, Canada, Colombia, Hungary, Malaysia, Moldova, New Zealand, Germany, Pakistan, Poland, Russia, Slovenia, Slovakia, Spain, Turkey and Great Britain.<\/p>\r\n<\/blockquote>\r\n


\r\n

2016. 1st award<\/strong><\/p>\r\n

\u201eFrom the blue into the dark\u201c – Oliver Scholl, Germany.<\/strong><\/p>\r\n


\r\n

Kako bi Vam pribli\u017eili samu ideju poku\u0161at \u0107emo u par re\u010denica do\u010darati o \u010demu se ovdje radi. Speleolo\u0161ki film je zna\u010dajan dio rezultata speleolo\u0161kih istra\u017eivanja, budu\u0107i da na svjetlo dana iznosi prirodne vrijednosti i ljepote impresivnih podzemnih prostora, koji su prije toga bili dostupni tek malom broju ljudi \u2013 speleolozima. Vrijednosti snimljenih kadrova pod zemljom nezamislive su ako ih sagledamo iz perspektive obi\u010dnog gledatelja. Tako se u filmovima prikazanim na pro\u0161lim festivalima moglo saznati o ljepotama speleolo\u0161kih ukrasa te velikom turisti\u010dkom potencijalu koje krije podzemni svijet, raznolikom \u017eivotu u podzemlju koji je prepoznatljiv i kao jedan od nositelja bioraznolikosti Republike Hrvatske, rezultatima speleolo\u0161kih istra\u017eivanja te ekspedicijama u razne egzoti\u010dne krajeve svijeta, vrijednim znanstvenim spoznajama i znanstvenim istra\u017eivanjima koja se provode u podzemlju te jo\u0161 cijeli niz raznolikih tema vezanih uz podzemni svijet.<\/p>\r\n

\r\n

Speleological film has a significant role in speleological exploration because of its ability to present authentic underground environment in all its beauty, previously accessible only to a small number of specially trained people \u2013 speleologists. The value of recorded scenes beyond the surface is even greater if observed from non-specialized viewer’s perspective. Films displayed in recent festivals showed viewers all the beauty of speleological decorations and hidden touristic possibilities the underground holds. They presented the diverse life beyond the surface, acknowledged as one of the bearers of biodiversity in Croatia. They exhibited the results and valuable scientific information from many speleological explorations and expeditions to different, exotic parts of the world and a lot more.<\/p>\r\n<\/blockquote>\r\n

Organizacijom sedmog po redu Speleo<\/span> Film<\/span> Festivala<\/span><\/strong> \u017eeljeli bi rad i trud koji kao speleolozi ula\u017eemo u snimanje i produkciju te vrste filma pribli\u017eiti \u0161to ve\u0107em krugu speleologa – ljubitelja dokumentarnog filma a posebno bi ga htjeli pribli\u017eiti obi\u010dnim ljudima, eventualnim budu\u0107im istra\u017eiva\u010dima podzemlja.<\/p>\r\n

\r\n

The Speleo<\/span> Film<\/span> Festival<\/span><\/strong> aims to acquaint fellow speleologists and documentary lovers with all the work and effort put into making a speleological film and possibly attract some future underground explorers among interested viewers.<\/p>\r\n<\/blockquote><\/p><\/div>","event_start":"2017-09-23 19:30:00","event_end":"2017-09-23 23:30:00","event_price":null,"event_telephone":"+385 98 890 685","event_mail":"info.speleofilmfestival@gmail.com","event_web":null,"location_name":"Grad Karlovac","location_latitude":"45.4921233","location_longitude":"15.4194921","location_address":"Karlovac","city_zipcode":"47000","city_name":"Karlovac","event_pictures":[{"picture_url":"https:\/\/scontent.fzag2-1.fna.fbcdn.net\/v\/t1.0-9\/20294236_1378638542213395_2919664568080094999_n.png?oh=51629da0f2084bd5fa1c86f0322a99b8&oe=59FD2CE0"}]},{"event_id":"22","location_id":"56","event_name":"3. Pohod Crtom Boji\u0161nice 2017.","event_description":"

Hrvatsko planinarsko dru\u0161tvo Martin\u0161\u010dak organizira pohod povodom Dana napada na grad Karlovac 1991. godine. Pohod \u0107e se odr\u017eati u subotu 30. rujna. 2017. godine.

HPD Martin\u0161\u010dak poziva planinare, hrvatske branitelje, profesore i nastavnike sa svojom djecom te ostale zaljubljenike u hodanje i prirodu da sudjeluju na pohodu povodom obilje\u017eavanja velikosrpske agresije i 26. godi\u0161njice napada na grad Karlovac 04.10.1991. godine.

Okupljanje je ispred zgrade Suda u 05:45. U 06:00 sati je polazak na pohod, preko \u0160var\u010de idemo na Vinicu pa na Martin\u0161\u010dak, spu\u0161tamo se do restorana Karan i uz D1 do Vukmani\u010dkog Cerovca gdje skre\u0107emo prema \u0160krti\u0107ima pa preko Slunjskih brda prema Goljaku i brdu \u0160anac, na kraju preko Turnja d...<\/span>o Aleje branitelja na Rakovcu gdje je plan da se bude oko 17 sati. Tura je duga\u010dka 30km.
Manje spremne hoda\u010de \u010deka autobus ispred zgrade suda u 08:30 i vozi za Ladvenjak od kuda kre\u0107e uspon na Martin\u0161\u010dak gdje se sastaju sa prvom skupinom i nastavljaju svi zajedno prema Turnju i Aleji branitelja.

Pratite nas i saznajte novosti u vezi pohoda.


Informacije:

098 806 281 (Krunoslav Golubi\u0107, predsjednik Dru\u0161tva),

091 579 09 41 (Ivica \u010cepuran, tajnik),

099 283 64 77 (Tomislav Kati\u0107, \u010dlan Izvr\u0161nog odbora).<\/span>","event_start":"2017-09-30 06:00:00","event_end":"2017-09-30 17:00:00","event_price":null,"event_telephone":"+385 98 806 281","event_mail":"martinscak.hpd@gmail.com","event_web":"http:\/\/www.hpd-martinscak.hr","location_name":"Grad Karlovac","location_latitude":"45.4921233","location_longitude":"15.4194921","location_address":"Karlovac","city_zipcode":"47000","city_name":"Karlovac","event_pictures":[{"picture_url":"https:\/\/scontent.fzag2-1.fna.fbcdn.net\/v\/t1.0-9\/20245650_1534537413264051_8244626786462584250_n.jpg?oh=6a40a85431afb56ca23ea776cb46f3d0&oe=5A301AB5"}]}]}