{"result":[{"naslovObavijesti":"Stanje u prometu","tip":"H\u017d Putni\u010dki prijevoz","naslovTeksta":"Saznajte najnovije informacije iz \u017eeljezni\u010dkog prijevoza","tekst":"Najnovije informacije o stanju u \u017eeljezni\u010dkom prometu putnici mogu dobiti na:","linija":"Telefonske informacije (5-23):\r\n\r\n060 333 444 (cijena poziva iz fiksne mre\u017ee je 1,74 kn\/min, a iz mobilne 2,96 kn\/min, HT d.d., 01 3782 583)\r\n\r\n*VLAK ( *8525 cijena poziva iz mobilne mre\u017ee jednaka je cijeni poziva prema fiksnoj mre\u017ei operatera)\r\n \r\n Upiti o voznom redu vlakova, cijeni karata i predra\u010duni: informacije@hzpp.hr\r\n\r\n Pohvale i pritu\u017ebe: reklamacije@hzpp.hr","tipObavijesti":"0","idObavijesti":"0"},{"naslovObavijesti":"Stanje u prometu","tip":"Autotransport Karlovac","naslovTeksta":"Trenutno nema obavijesti za autobusni promet","tekst":"Obavje\u0161tavamo putnike da sa danom 19.09.2016 stavljamo izvan uporabe \"SERVIS - GOVORNI AUTOMAT 060 384 384\".\r\nSljede\u0107e informacije mo\u017eete dobiti na brojeve:","linija":"Informacije o voznom redu: 047\/600-740\r\nradnim danom: 05:30 - 19:30h\r\nsubotom: 05:30 - 12:30h\r\nnedjeljom: 05:30 - 12:30h\r\n\r\nInformacije o prodaji jednokratnih karata: 047\/600-742\r\nradnim danom: 05:30h - 12:30h\r\nsubotom: 07:00h - 12:30h\r\nnedjelja: 07:00h - 10:30h\r\n\r\nInformacije o prodaji mjese\u010dnih i godi\u0161njih karata: 047\/611-018\r\nradnim danom: 07h-15h\r\n\r\nPrimjedbe na usluge: 047\/611-019\r\nradnim danom: 08h-16h\r\n\r\nPROMETNI URED: 05:30 - 19:30\r\nSUB-NED: 05:30 - 12:30\r\n\r\nPRODAJA KARATA: 05:30 - 12:30\r\nSUB: 07:00 - 12:30 | NED: 07:00 - 10:30\r\nPRAZNICI I BLAGDANI: 07:00 - 10:30\r\n","tipObavijesti":"2","idObavijesti":"0"}]}