{"result":[{"tip":"Koncerti i kazali\u0161ta","url":"http:\/\/www.hzpp.hr\/Media\/Default\/_Profiles\/16562023\/7d054458\/Slika%202%20(HNK)%20(002).jpg?v=636209366081283975","naslov":"HNK u Zagrebu","podnaslov":"Ostvarite do 50% popusta na prijevoz skupina i povoljnije cijene ulaznica","tekst":"

Uz stalno njegovanje tradicionalnoga klasi\u010dnog repertoara, posebnu pozornost Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu kontinuirano posve\u0107uje o\u010duvanju doma\u0107e kazališne baštine. <\/p>\r\n

Uz doma\u0107e i strane predstave, u HNK-u se odr\u017eava iznimno popularan ciklus Filozofskoga teatra Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu, koji nudi program za najrazli\u010ditije ukuse uz raznolike goste.<\/p>\r\n

Tako\u0111er, zbog velikog zanimanja gra\u0111ana i gostiju Zagreba, HNK u Zagrebu uveo je novu uslugu „Tajna povijest kazališta“. U sklopu tog programa najmanje jedanput mjese\u010dno odr\u017eavat \u0107e se posebno osmišljeni grupni obilasci zgrade kazališta pod vodstvom glumaca zagreba\u010dke Drame. Posjetitelji \u0107e se kretati po mjestima ina\u010de zatvorenim za publiku i klasi\u010dne obilaske, a ova \u0107e neobi\u010dna šetnja predstaviti skrivenu stranu kazališta, obavijenu starim tajnama i sje\u0107anjima.<\/p>\r\n

Stoga vas pozivamo da na predstave i druge programe HNK-a otputujete vlakom i ostvarite popust na ulaznice!<\/p>\r\n

Najavljene i organizirane skupine u\u010denika i studenata s najmanje deset \u010dlanova mogu ostvariti 40- 50% popusta na povratna putovanja<\/strong> u 1. i 2. razredu redovnih vlakova, kao i 50% popusta na kupnju ulaznice za predstavu<\/strong> u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu. <\/p>\r\n

Popust se mo\u017ee koristiti od 20. sije\u010dnja 2017. do 19. sije\u010dnja 2018. do kolodvora Zagreb GK i natrag.  Najavu putovanja potrebno je poslati na prodaja@hzpp.hr<\/a>, a informacije o terminima predstave mo\u017eete dobiti na vanja.prodaja@hnk.hr<\/a> .<\/span><\/p>\r\n

Više informacija potra\u017eite na www.hnk.hr<\/a> . <\/span><\/p>"},{"tip":"Me\u0111unarodne relacije","url":"http:\/\/www.hzpp.hr\/Media\/Default\/_Profiles\/b27b96db\/2a892f3\/DefaultNoImage.jpg?v=636196254221191036","naslov":"Vlakom u Italiju","podnaslov":"Putujte uz posebnu ponudu Ljubljana Specijal i autobusom izme\u0111u Ljubljane i Trsta","tekst":"

<\/strong>Od 11. prosinca 2016. na relaciji Ljubljana – Trst uveden je autobusni prijevoz u organizaciji Putni\u010dkog prometa Slovenskih \u017eeljeznica, za koji vrijede me\u0111unarodne prijevozne karte koje uklju\u010duju rezervaciju mjesta.<\/p>\r\n

Autobusi polaze s perona 28 ljubljanskoga autobusnog kolodvora, koji se nalazi uz \u017eeljezni\u010dki kolodvor Ljubljana. <\/p>\r\n

Prijevozne karte za autobus mo\u017eete kupiti u kolodvorima Zagreb Glavni kolodvor, Rijeka, Koprivnica, Slavonski Brod, Vinkovci, Split, Osijek, Vara\u017edin, Ogulin, Nova Gradiška i Strizivojna Vrpolje).<\/p>\r\n

 <\/p>\r\n

Zagreb – Trst  ve\u0107 od 18 €!<\/strong><\/p>\r\n