{"result":[{"tekst":"

PROJEKT DUGO SELO \u2013 KRI\u017dEVCI<\/h3>

Zbog radova na gradnji drugoga kolosijeka na dionici Dugo Selo \u2013 Kri\u017eevci pruga dr\u017eavna granica \u2013 Botovo \u2013 Dugo Selo<\/strong> bit \u0107e zatvorena za promet izme\u0111u kolodvora Vrbovec i Kri\u017eevci od 11. do 14. prosinca te od 20. do 22. prosinca <\/strong>od 7.50 do 14.15 sati. U tome razdoblju putnike \u0107e na relaciji Vrbovec \u2013 Kri\u017eevci i obratno<\/strong> umjesto vlakova prevoziti autobusi<\/strong> prema rasporedu koji mo\u017eete pogledati ovdje<\/strong><\/a>.<\/p>

Zbog posebne regulacije prometa mogu\u0107a su ka\u0161njenja.<\/p>"},{"tekst":"

PIVKA \u2013 ILIRSKA BISTRICA<\/h3>

Zbog radova koje izvode Slovenske \u017eeljeznice \u2013 Infrastruktura d.o.o. za promet \u0107e biti zatvorena dionica Pivka \u2013 Ilirska Bistrica od 8. prosinca<\/strong> u 23.00 sata do 11. prosinca<\/strong> u 12.00 sati. U tome razdoblju putnike \u0107e na relaciji Ljubljana \u2013 Rijeka i obratno<\/strong> prevoziti autobusi<\/strong> umjesto vlakova:<\/p>

\u2013 481 Ljubljana 6.35 \u2013 Rijeka 9.25 (od 9. do 11. prosinca)<\/strong><\/p>

\u2013 482 Rijeka 11.55 \u2013 Ljubljana 14.50 (od 9. do 11. prosinca)<\/strong><\/p>

\u2013 483 Ljubljana 15.10 \u2013 Rijeka 18.00 (9. i 10. prosinca)<\/strong><\/p>

\u2013 480 Rijeka 20.50 \u2013 Ljubljana 23.55 (9. i 10. prosinca).<\/strong><\/p><\/p>

Zbog posebne regulacije prometa mogu\u0107a su ka\u0161njenja.<\/p><\/p><\/div>"},{"tekst":"

RIJEKA \u2013 ILIRSKA BISTRICA<\/h3>

Zbog obnove usjeka pruga Rijeka \u2013 \u0160apjane \u2013 dr\u017eavna granica<\/strong> bit \u0107e zatvorena za \u017eeljezni\u010dki promet izme\u0111u kolodvora \u0160apjane i Rijeka<\/strong> od 11. do 22. prosinca<\/strong>, osim subotom i nedjeljom, od 7.30 do 13.30 sati. U tome razdoblju putnike \u0107e na relaciji Rijeka \u2013 Ilirska Bistrica i obratno<\/strong> prevoziti autobusi <\/strong>umjesto vlakova:<\/p>

\u2013 481<\/strong> Ljubljana 6.35 \u2013 Ilirska Bistrica 8.14 \u2013 Rijeka 9.25<\/strong><\/p>

\u2013 482<\/strong> Rijeka 11.55 \u2013 Ilirska Bistrica 13.23<\/strong> \u2013 Ljubljana 14.40.<\/p><\/p>

Zbog posebne regulacije prometa mogu\u0107a su ka\u0161njenja.<\/p><\/p><\/div>"},{"tekst":"

FU\u017dINE \u2013 \u0160KRILJEVO<\/h3>

Zbog obnove usjeka pruga Zagreb GK \u2013 Rijeka<\/strong> bit \u0107e zatvorena za promet izme\u0111u kolodvora Fu\u017eine i \u0160krljevo 10. i 17. prosinca<\/strong> od 10.00 do 16.00 sati te 11., 15., 18. i 21. prosinca<\/strong> od 7.00 do 13.00 sati. U tim razdobljima putnike \u0107e na relaciji Fu\u017eine \u2013 Rijeka i obratno<\/strong> prevoziti autobusi<\/strong> umjesto vlakova:<\/p>

Dana 10. i 17. prosinca:<\/strong><\/p>

\u2013\r\n 4000<\/strong> Zagreb GK 8.12 \u2013 Fu\u017eine 11.38 \u2013 Rijeka 12.31<\/strong><\/p>

\u2013 4001 Rijeka 13.35 \u2013 Fu\u017eine 14.30<\/strong>.<\/p><\/p>

Dana 11., 15., 18. i 21. prosinca:<\/strong><\/p>

\u2013\r\n 4602<\/strong> Ogulin 6.05 \u2013 Fu\u017eine 7.33 \u2013 Rijeka 8.29<\/strong><\/p>

\u2013 700<\/strong> Zagreb GK 6.30 \u2013 Fu\u017eine 9.22 \u2013 Rijeka 10.07<\/strong><\/p>

\u2013 4000<\/strong> Zagreb GK 8.12 \u2013 Fu\u017eine 11.38 \u2013 Rijeka 12.31<\/strong><\/p>

\u2013\r\n 4601 Rijeka 7.25 \u2013 Fu\u017eine 8.19<\/strong> \u2013 Ogulin 9.45<\/p>

\u2013 4603 Rijeka 12.00 \u2013 Fu\u017eine 12.58<\/strong> \u2013 Ogulin 14.26.<\/p><\/p>

Zbog posebne regulacije prometa mogu\u0107a su ka\u0161njenja.<\/p><\/p><\/div>"},{"tekst":"

ZAMJENA TRA\u010cNICA<\/h3>

Zbog zamjene tra\u010dnica pruga Perkovi\u0107 \u2013 \u0160ibenik<\/strong> bit \u0107e zatvorena za promet izme\u0111u kolodvora Perkovi\u0107 i Ra\u017eine od 4. do 22.<\/strong> prosinca, <\/strong>osim subotom i nedjeljom, od 10.10 do 14.20 sati. U tome razdoblju putnike \u0107e na relaciji \u0160ibenik \u2013 Perkovi\u0107 i obratno<\/strong> prevoziti autobusi<\/strong> umjesto vlakova:<\/p>

\u2013 5822<\/strong> \u0160ibenik 11.08 \u2013 Perkovi\u0107 11.42<\/strong> \u2013 Une\u0161i\u0107 11.56<\/p>

\u2013 5823<\/strong> Une\u0161i\u0107 12.05 \u2013 Perkovi\u0107 13.12 \u2013 \u0160ibenik 13.46<\/strong>.<\/p><\/p>

Zbog posebne regulacije prometa mogu\u0107a su ka\u0161njenja.<\/p><\/p><\/div>"},{"tekst":"

SANACIJA USJEKA<\/h3>

Zbog obnove usjeka pruga Zagreb GK \u2013 Rijeka<\/strong> bit \u0107e zatvorena za promet izme\u0111u kolodvora Fu\u017eine i \u0160krljevo<\/strong> od 1. do 8. prosinca<\/strong>, osim u subotu i nedjelju, od 7.30 do 13.30 sati. U tome razdoblju putnike \u0107e na relaciji Fu\u017eine \u2013 Rijeka i obratno<\/strong> prevoziti autobusi <\/strong>umjesto vlakova:<\/p>

\u2013 4602<\/strong> Ogulin 6.05 \u2013 Fu\u017eine 7.35 \u2013 Rijeka 8.34<\/strong><\/p>

\u2013\r\n 4000<\/strong> Zagreb GK 8.12 \u2013 Fu\u017eine 11.38 \u2013 Rijeka 12.33<\/strong><\/p>

\u2013\r\n 4601<\/strong> Rijeka 7.27 \u2013 Fu\u017eine 8.22 <\/strong>\u2013 Ogulin 9.45<\/p>

\u2013 4603<\/strong> Rijeka 12.00 \u2013 Fu\u017eine 12.58 <\/strong>\u2013 Ogulin 14.29.<\/p><\/p>

Zbog posebne regulacije prometa mogu\u0107a su ka\u0161njenja.<\/p><\/p><\/div>"},{"tekst":"

SANACIJA ZASJEKA<\/h3>

Zbog sanacije zasjeka pruga O\u0161tarije \u2013 Knin \u2013 Split<\/strong> bit \u0107e zatvorena za promet izme\u0111u kolodvora Pa\u0111ene i Knin od 4. do 8. prosinca <\/strong>od 7.00 do 15.00 sati. U tome razdoblju putnike \u0107e na relaciji Knin \u2013 Lovinac i obratno<\/strong> prevoziti autobusi<\/strong> umjesto vlakova:<\/p>

\u2013\r\n 520<\/strong> Split 8.17 \u2013 Knin 9.57 \u2013 Lovinac 11.13<\/strong> \u2013 Zagreb GK 14.30<\/p>

\u2013 521<\/strong> Zagreb GK 7.35 \u2013 Lovinac 11.18 \u2013 Knin 12.21<\/strong> \u2013 Split 13.54.<\/p><\/p>

Zbog posebne regulacije prometa mogu\u0107a su ka\u0161njenja.<\/p><\/p><\/div>"},{"tekst":"

OSIJEK - STRIZIVOJNA-VRPOLJE<\/h3>

Zbog radova na skretnici u kolodvoru Osijek<\/strong> pruga Osijek \u2013 Strizivojna-Vrpolje<\/strong> bit \u0107e zatvorena za promet 13. prosinca<\/strong> od 7.20 do 13.40 sati. U tome razdoblju putnike \u0107e na relaciji Osijek \u2013 Strizivojna-Vrpolje i obratno<\/strong> prevoziti autobusi<\/strong> umjesto vlakova:<\/p>

\u2013 6323 Osijek 8.14 \u2013 Strizivojna-Vrpolje 9.08<\/strong><\/p>

\u2013 6325 Osijek 11.02 \u2013 Strizivojna-Vrpolje 11.54<\/strong><\/p>

\u2013 6324 Strizivojna-Vrpolje 10.05 \u2013 Osijek 10.56<\/strong><\/p>

\u2013 6326 Strizivojna-Vrpolje 12.03 \u2013 Osijek 12.54.<\/strong><\/p><\/p>

Zbog posebne regulacije prometa mogu\u0107a su ka\u0161njenja.<\/p><\/p><\/div>"}]}