{"result":[{"tekst":"

Danas 10. prosinca 2017.<\/strong> zbog poteško\u0107a u odvijanju \u017eeljezni\u010dkog prometa, o\u010dekuje se kašnjenje sljede\u0107ih vlakova:<\/p>\r\n

\r\n

\u2013 2011  <\/span><\/strong>(07.40)  <\/span><\/strong>Zagreb Gl. kolodvor - Vinkovci (12.22) oko 30 min.<\/p>\r\n

\u2013 703 <\/strong>(05.35) Rijeka  - Osijek (14.45) oko 50 min.<\/span><\/p>\r\n

\u2013 415<\/strong> (20.40) Zurich HB - (10.43) Zagreb (11.07) - Beograd (17.37) oko 40min.<\/span><\/p>\r\n<\/p>"},{"tekst":"

Najnovije informacije o stanju u \u017eeljezni\u010dkom prometu putnici mogu dobiti na telefonskim brojevima 060 333 444<\/span> <\/a>(cijena poziva iz fiksne mre\u017ee je 1,74 kn\/min, a iz mobilne 2,96 kn\/min, HT d.d., 01 3782 583<\/a>), *VLAK<\/span><\/a> ( *8525<\/span><\/a> - cijena poziva iz mobilne mre\u017ee jednaka je cijeni poziva prema fiksnoj mre\u017ei operatera).<\/p>"}]}